Διάγνωση – Μικροβιολογικό ΕργαστήριοΔιάγνωση – Μικροβιολογικό ΕργαστήριοΔιάγνωση – Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Διάγνωση – Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Ελευθερία (Κλαίρη) Δέσκα – Ζηκοπούλου

Διάγνωση – Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Ελευθερία (Κλαίρη) Δέσκα – Ζηκοπούλου

Διάγνωση – Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Ελευθερία (Κλαίρη) Δέσκα – Ζηκοπούλου

Εξοπλισμός

  • Αιματολογικός αναλυτής “SYSMEX K1000”
  • Βιοχημικός αναλυτής “Pentra 400 – 4bx Horibai”
  • Ανοσολογικοί Αναλυτές (Access, mini Vidas)
  • Μικροσκόπιο OLYMPUS BX40 (με δυνατότητα αντίθετης φάσης, ανοσοφθορισμού και σκοτεινού πεδίου)
  • Easylyte K+/Na+
  • Πηκτιόμετρο BFT II Behring
  • Συστήματα πληροφορικής και Λογισμικού
  • AUTO SPERM (Σύστημα εκτίμησης σπερμοδιαγράμματος)